Vi är Arcus

Arcus arbetar sedan 20 år tillbaka för att utbilda, inspirera, motivera och vägleda arbetssökande ut i arbetslivet. Vi är en pålitlig och trygg väg till sysselsättning för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Vi erbjuder förberedande utbildningar, motivationsskapande aktiviteter och individuell vägledning. Våra deltagare får rätt förutsättningar för att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden och därmed skapa sig en ny stabil tillvaro.

Att arbeta för ökad sysselsättning och integration är ett av Sveriges viktigaste uppdrag. Vi är stolta över att skapa stor nytta både för den enskilda människan och för vårt samhälle. Att se individer växa är en av våra största drivkrafter. Det ger oss motivation och inspiration att fortsätta hjälpa människor nå sina drömmar!

Steg för steg mot ett nytt liv De människor som vi möter saknar inte bara ett jobb, utan även grunden för ett oberoende och självständigt liv. Vi har alltid 100 procent jobbfokus och varje deltagares slutmål är att hitta ett varaktigt arbete. Många gånger behövs även delmål och för att lära måste man förstå den man lär. Därför arbetar vi engagerat med ett personligt bemötande där människan står i centrum. Steg för steg hjälper vi individen utifrån hans eller hennes specifika behov. Arcus är latin och betyder ”bro” eller ”brygga”. Det är just det vi gör – bygger broar mot framtiden! Våra deltagare växer i mötet med oss och varandra. Vi är glada och stolta över att vara en del av den processen.

Våra deltagare – olikheter och likheter

Det är engagemanget för våra deltagare som är kärnan i vår verksamhet. Vi brinner för att hjälpa människor vidare i livet. Det gäller oavsett bakgrund och nuvarande situation. Vi vet vilka möjligheter och hinder kulturella skillnader kan innebära. Vi erbjuder alltid extra språkstöd och många av våra handledare är flerspråkiga. Vi är övertygade om att människor med olika bakgrund kan lära av varandra. Det är en styrka att kunna plocka det bästa från olika kulturer!

Vi arbetar mycket med ungdomar som många gånger helt saknar tidigare arbetslivserfarenhet och har ett väldigt svagt kontaktnät ut mot arbetslivet. Även då handlar det om att börja bygga från grunden. Hur fungerar arbetslivet och vad krävs egentligen för att få ett jobb? Många unga behöver även stöd för att bygga upp sin självkänsla och få hjälp med motivationshöjande åtgärder.

Vi är även ett tryggt och inspirerande stöd för människor i rehabilitering. Tillsammans fokuserar vi i första hand på de möjligheter som finns. Utmaningarna löser vi längs vägen. Vi har lösningar för alla problem.

Arcus bygger broar mellan olikheter. Vi lägger stor vikt vid ett individanpassat, medmänskligt och personligt bemötande. Med ömsesidig förståelse och respekt skräddarsyr vi insatser som hjälper individen, oavsett bakgrund, att skapa en trygg bas såväl socialt som professionellt. Med denna helhetssyn på människan går våra deltagare framgångsrikt vidare till anställning, studier eller egen verksamhet.

Organisation

Arcus startades i Skövde 1997. I dag finns våra kunniga medarbetare på omkring 60-talet orter i Syd- och Mellansverige, redo att hjälpa våra deltagare ut i arbetslivet. Trots att verksamheten vuxit så mycket har vi lyckats behålla vår själ. Våra professionella och lyhörda handledare har såväl lång erfarenhet som breda kontaktnät. De lotsar med van hand deltagarna vidare mot nya mål. Det personliga och uppriktiga bemötandet är viktigt för att kunna vinna förtroende och öppna för lärande. Vi ser hela människan – alla egenskaper, styrkor och tillkortakommanden. Vi möter varje individ där han eller hon är i dag för att sedan tillsammans kunna ta steget vidare.

Samarbetspartners

Vårt uppdrag för ökad sysselsättning och integration är viktigt för ett fungerande samhälle. Det ställer stora krav både på oss och våra samarbetspartners. Arbetet förutsätter en bra och nära kontakt med näringslivet. Vi arrangerar kontinuerligt branschträffar, jobbmässor och seminarier för att stärka och utöka vårt nätverk – lokalt och regionalt men även nationellt. För oss är det en självklarhet att våra samarbetspartners delar vår värdegrund och tro på människan. Vårt nära samarbete med exempelvis yrkesutbildare, Komvux, folkhögskolor, högskolor, praktikplatser, arbetsgivare, föreningar och organisationer är en viktig del av framgången.

Vi deltar aktivt i ett nationellt nätverk av arbetsgivarringar och arbetar dagligen med till exempel medflyttarstöd, rehabfrågor, arbetsprövningar, jobbrotation samt in- och utlåning av personal vid arbetstoppar. Vår roll är vägledande, utbildande och rådgivande, men i vår kontakt med näringslivet förmedlar vi också allt fler jobb. Tillsammans ger vi människor möjlighet att växa!

Arcus

Affärsidé

Arcus vägleder, utvecklar och matchar arbetssökande mot jobb och utbildning.

Vision

Arcus vill sänka arbetslösheten och minska utanförskapet genom att stötta och vägleda människor mot målet – en trygg tillvaro och ett varaktigt arbete! Vi vill vara det självklara valet inom vår bransch och den aktör som alltid överträffar kundens förväntningar.

Vårt engagemang, vårt driv och vårt professionella förhållningssätt hjälper oss att nå ännu fler kunder och samarbetspartners. På så sätt kan vi växa till den goda och erkända aktör vi önskar vara.

Värdegrund Vår värdegrund beskriver hur vi vill uppfattas av deltagare, kunder och samarbetspartners. Värdegrunden är också basen för vår verksamhet, och det som genomsyrar vårt dagliga arbete och leder oss mot vår vision.

Fyra ledord utgör kärnan i vår värdegrund:
Professionella – Vi agerar professionellt i varje situation!
Agila – Vi ställer snabbt om vid förändring!
Goda Förebilder – Vi föregår med gott exempel och uppträder snyggt i alla situationer!
Engagerade – Vi är engagerade och bryr oss om våra kunder, på riktigt!

Alla våra medarbetare kan med stöd i dessa ledord rikta sin kraft åt rätt håll, så att vi lever upp till vad våra deltagare, kunder och samarbetspartners förväntar sig av oss.

Vi på Arcus är alltid engagerade, alltid professionella, alltid agila och alltid goda förebilder.

På detta sätt arbetar vi vidare med att bygga broar; från arbetslöshet till arbete. Från en kultur till en annan, från outbildad till bildad.

 

Arcus bygger broar för ett bättre samhälle – för alla.

 

Arcus möte