Visselblåsning

Vår visslarfunktions syfte är att ha en neutral, öppen och säker kanal för den som misstänker missförhållanden inom Arcus. Genom detta system kan anställda, kunder och samarbetspartners enkelt göra en anmälan och samtidigt vara garanterade total anonymitet.

Visslarfunktionen sköts av extern part, företaget 2Secure, och är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden. Den som har synpunkter på verksamheten i övrigt bör därför i första hand ta kontakt med den verksamhetens ansvariga chef eller lämna dina synpunkter i kontaktformulär längre ned på denna sida.

Visselfunktion

Visslarfunktionen är begränsad till allvarliga oegentligheter och missförhållanden som:

  • Olagliga aktiviteter
  • Finansiella bedrägerier (t.ex. oriktig bokföring, överträdelser av interna kontrollprocedurer, förskingring eller bedrägeri)
  • Mutor eller korruption
  • Jäv
  • Allvarlig påverkan på enskildas liv och hälsa
  • Allvarlig påverkan på Arcus vitala intressen

Du kan göra din anmälan på olika sätt:

Rapportera anonymt genom rapporteringsverkstyget genom wb.2secure.se och fyll i företagskoden auj317 (Du behöver koden för att komma till vår företagssida så att vår externa part ska veta att ärendet avser Arcus)

Skriv ett brev och sänd till 2Secure, Box 34037, SE100 26 Stockholm

Ring till 0771-77 99 77 mellan kl 08:00-16:00 under vardagar.

 

Om jag lämnar mina kontaktuppgifter, finns det risk för att de lämnas till Arcus?

Om du väljer att lämna dina kontaktuppgifter har 2Secure säkra och tydliga rutiner för hur de behandlas. Dina kontaktuppgifter kommer inte att lämnas vidare fritt till Arcus utan din tydliga tillåtelse.

Information om behandling av personuppgifter

Arcus är personuppgiftsansvariga för uppgifterna. Det innebär bl.a. att Arcus har skyldighet att informera om dina rättigheter, och att Arcus måste ha det rättsliga stödet för att 2SecureAB ska kunna behandla inkommande ärenden och personuppgifterna som inkommer till deras system.