2022-09-26

Nytt omställningsstudiestöd

Från 1 oktober 2022 är det möjligt att ansöka om ett nytt omställnings­­studiestöd. Stödet vänder sig till personer som är mitt i arbetslivet och som vill bredda sin kompetens för att bli mer attraktiv på arbets­­marknaden.

Den 1 oktober 2022 öppnar ansökan för omställnings­studiestöd. Stödet gäller för studier i Sverige, som börjar 1 januari–30 juni 2023. Stödet är en helt ny satsning som ska möjliggöra för vuxna mitt i arbetslivet att studera och bredda sin kompetens med syfte att bli mer attraktiv på arbets­marknaden, antingen genom att vidareutveckla befintligt yrkesområde eller genom att byta spår.

Det är CSN som har hand om det nya omställnings­studiestödet som består av ett bidrag på upp till 80 procent av befintlig lön. Det går också att komplettera stödet med ett lån för att få ytterligare studiefinansiering. Maximalt kan stödet ges i 44 veckor på heltid, längre tid om studierna sker på deltid.

Villkor för att få omställningsstudiestöd:

  • För personer mellan 27 och 62 år
  • Som är etablerade och ha en aktuell förankring på arbetsmarknaden
  • Utbildningen ska vara omställningsstudiestödgrundande
  • Utbildningen ska bidra till att den sökande blir mer attraktiv på arbetsmarknaden

Även arbetssökande kan få stödet, då gäller nedan kriterier:

  • Den sökande ska ha arbetat i minst 96 månader (sammanlagt 8 år) av de senaste 14 åren.
  • Den sökande ska ha arbetat i minst 12 av de senaste 24 månaderna.

I genomsnitt ska den sökande ha arbetat minst 16 timmar per vecka varje månad eller haft en inkomst om minst 17 750 kronor i månaden. Inkomstvillkoret är beräknat utifrån inkomstbas­beloppet 2022 och ändras årligen.

Utöver ovanstående kriterier måste den sökande också uppfylla övriga villkor som beskrivits ovan för att ha rätt till omställnings­­studiestöd.