Yrkes- och Studieförberedande Moduler (YSM)

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Arcus utbildningen Yrkes- och Studieförberedande Moduler ( YSM ) på 8 orter i Sverige.

Utbildningen syftar till att ge individuella, kompletterande studie- och yrkesvägledande insatser för att ge dig förutsättningar för fortsatta studier eller anställning. Den övergripande målsättningen med Yrkes- och studieförberedande moduler är att efter genomförd utbildning ge dig kompletterade kunskaper samt att du har fått en klar inriktning inför framtida studier eller alternativt arbete.

Utbildningen har följande innehåll uppdelat i olika utbildningsmoduler och det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vilka moduler som är aktuella för dig.

  1. Nivåtest och kartläggning
  2. Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
  3. Information om studier
  4. Allmänna kompetenser i arbetslivet
  5. Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrke
  6. Yrkespraktik och studiebesök
  7. Arbetsplatsförlagd språkträning
  8. Sociala aktiviteter inför arbete
  9. Hushållsekonomi
  10. Introduktion till svenska språket
  11. Svenska
  12. Engelska
  13. Matematik
  14. Grundläggande datakunskap

 

 

Arcus erbjuder utbildningen i:

Arvika, Forshaga, Hagfors, Kil, Sunne,
Sysslebäck, Säffle och Årjäng.