Introduktion till arbete

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Arcus tjänsten Introduktion till arbete.

Introduktion till arbete är en tjänst för dig som behöver förberedelse för att komma ut till arbetslivet. Vi utgår från din unika situation och lyssnar på vilka behov och önskemål du har. Tillsammans med dig planerar och genomför vi en tjänst som rustar dig för att ta dig ut på arbetsmarknaden.

Det här erbjuder vi:

 • En personligt arbetskonsulent som är ditt bollplank genom hela tjänsten.
 • Hjälp med att sätta mål och planering för att nå målen.
 • Vägledning för att hitta lämpliga yrkesområden för just dig.
 • Ett personligt anpassat stöd.
 • Hjälp med strategier för att övervinna hinder för arbete.
 • Stöd till en hälsosam livsstil.
 • Kunskap om hur du använder datorer i ditt jobbsökande.
 • Kunskap om arbetslivet och om arbetsmarknadens villkor och förutsättningar.
 • Ökat självförtroende och självkänsla.
 • Värdefulla kontakter och nätverk.
 • Arbetsprövning där du får möjlighet att komma in på ett yrkesområde.

Tjänsten inleds med att du tillsammans med Arbetsförmedlingen och Arcus gör en planering för din tid hos oss. Aktiviteterna genomförs efter ett individuellt upplägg. Detta innebär för dig att insatserna och tjänstens omfattning anpassas efter din förmåga och dina behov.

Din tid i Introduktion till arbete kan som allra längst vara ett år och är indelad i tre delar. Du kan i samråd med Arbetsförmedlingen välja om du vill delta i en eller flera delar.

 

 

Arcus erbjuder Introduktion till arbete i

Arvika, Avesta, Bollnäs, Borlänge, Falun, Hudiksvall, Karlstad, Lidköping, Skövde, Stockholm, Södertälje, Västerås och Örebro.

 

Del 1: Kartläggning

De första veckorna i tjänsten så planerar vi hur den fortsatta tjänsten ska utformas utifrån dina förutsättningar. Vi bestämmer gemensamt vilka delar som ska ingå och vilka tider som passar.  Redan nu träffar du den arbetskonsulent som kommer vara din kontakt genom hela tjänsten.

Del 2: Orientering inför arbete

I den här delen av tjänsten arbetar vi tillsammans med dig för att stärka dina förutsättningar till arbete. Du kommer både enskilt och tillsammans med andra ta del av aktiviteter som förbereder och rustar dig inför arbete.

Utifrån dina individuella behov kan du ta del av insatser som hjälper dig att driva din process framåt.

Del 3: Arbetsprövning

När du är redo att vara aktiv 10 timmar i veckan eller mer är det dags att prova på ett eller flera av de yrkesområden vi tillsammans identifierat på en verklig arbetsplats. Inledningsvis arbetar vi med att förbättra din jobbsökarkompetens innan vi tillsammans söker arbetsprövningsplatser. Vi ger dig allt stöd du behöver för att vi ska hitta en arbetsprövningsplats som verkligen passar dig. Under arbetsprövningen har du fortsatt kontakt med din arbetskonsulent som ger dig det stöd du behöver för att det ska fungera bra. Syftet med insatsen Arbetsprövning är att underlätta din återgång till arbete och har utgångspunkt i dina individuella behov och arbetsmarknadens krav. Arbetsprövningen är arbetsplatsförlagd och kan genomföras på en eller flera arbetsplatser.

Hälsa och friskvårdsaktiviteter

Genom tjänstens alla delar kommer du att få individuell information om hälsa och friskvård utifrån dina individuella förutsättningar (såsom kost- och sömnvanor, stresshantering m.m.) och bli bättre rustad för återgång till arbetslivet.

Bearbetande insatser

Genom tjänsten kan bearbetande insatser genomföras efter överenskommelse med Arbetsförmedlingen.