Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM)

Utbildningen syftar till att ge individuella, kompletterande studie- och yrkesvägledande insatser för att ge dig förutsättningar för fortsatta studier eller anställning. Den övergripande målsättningen med Yrkes- och studieförberedande moduler är att efter genomförd utbildning ge dig kompletterade kunskaper samt att du har fått en klar inriktning inför framtida studier eller alternativt arbete.

I samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuder Arcus utbildningen Yrkes- och studieförberedande moduler (YSM) på 8 orter i Sverige.
Utbildningen har följande innehåll uppdelat i olika utbildningsmoduler och det är Arbetsförmedlingen som beslutar om vilka moduler som är aktuella för dig.

green arrow

Modulerna

1
Nivåtest och kartläggning
2
Information om arbetsmarknaden och yrkesorientering
3
Information om studier
4
Allmänna kompetenser i arbetslivet
5
Projektarbete om den egna arbetsmarknaden och framtida yrken
6
Yrkespraktik och studiebesök
7
Arbetsplatsförlagd språkträning
8
Sociala aktiviteter inför arbete
9
Hushållsekonomi
10
Introduktion till svenska språket
11
Svenska
12
Engelska
13
Matematik
14
Grundläggande datakunskap