Jobbprojekt

Helsingborg

I samarbete med Helsingborg Stad erbjuder Arcus Arbetsmarknadsinsatser för din väg till jobb.

Med oss står du aldrig ensam. Vi hjälper dig att nå dina mål och förverkliga dina drömmar. Vi har hjälpt människor i liknande situation som din i över 20 år och vi älskar vårt jobb.

Har du rätt till denna tjänst?

Denna tjänst erbjuds till dig som är skriven i Helsingborgs kommun och…

  • uppbär ekonomiskt bistånd
  • ungdom under 20 år som saknar sommarjobb
  • nyanländ som studerar SFI

Hur kommer du till oss?

Fråga din arbetsmarknadskonsulent vid Helsingborgs stad om du har rätt till denna arbetsmarknadsinsats. Det är arbetsmarknadskonsulenten som gör bedömningen.

Vi erbjuder dig:

 

Jobbprojekt

Ett jobbprojekt där läran skräddarsys efter arbetsgivarens krav för att klara av arbetsuppgifterna på arbetsplats. Detta omfattas av praktisk träning, teoretisk läran samt mentorskap från personal från Arcus och Arbetsgivare för att ständig följa upp och stötta dig genom projektet. Målet är efter genomförd jobbprojektet att anställning ska erbjudas !

För mer information

Kontakta Joakim Vo
joakim.vo@arcus.nu
070–285 63 99