Arbetsmarknadsinsatser

Sundbyberg

I samarbete med Sundbybergs Stads erbjuder Arcus Arbetsmarknadsinsatser för din väg till jobb, studier eller starta eget.

Med oss står du aldrig ensam. Vi hjälper dig att nå dina mål och förverkliga dina drömmar. Vi har hjälpt människor i liknande situation som din i över 20 år och vi älskar vårt jobb.

Har du rätt till denna tjänst?

Denna tjänst erbjuds till dig som är skriven i Sundbyberg kommun och…

 • uppbär ekonomiskt bistånd
 • ungdom under 25 år som saknar sysselsättning
 • nyanländ som saknar sysselsättning

Hur kommer du till oss?

Fråga din arbetsmarknadskonsulent vid Sundbybergs stad om du har rätt till denna arbetsmarknadsinsats. Det är arbetsmarknadskonsulenten som gör bedömningen.

Vi erbjuder dig följande aktiviteter:

 • Kartlägga dina färdigheter och kompetenser
 • Stöd i att skapa ansökningshandlingar
 • Stöd med att hitta och söka jobb
 • Hitta praktik
 • Kontakter med arbetsgivare
 • Intervjuträning
 • Hur man startar eget företag
 • Studie- och yrkesvägledning
 • Hjälp med att söka utbildning
 • Motiverande samtal
 • Studiebesök
 • Seminarier
 • Dataundervisning
 • Språkundervisning
 • Samhällsinformation
 • Hälsofrämjande åtgärder

För mer information

Kontakta Jamile Malki
jamile.malki@arcus.nu
073 – 039 29 16