2022-07-01

Utbildning, allt viktigare för att få en trygg plats på arbetsmarknaden

På Arcus har vi länge haft ett tydligt utbildningsfokus. Vi har under flera år märkt av hur mycket enklare det är att gå ut i arbete när man har en eftergymnasial utbildning och hur personer som saknar en gymnasieutbildning får det allt tuffare.

Statistik från 2021 visar att vår upplevelse stämmer väl överens med hur det faktiskt ser ut på nationell nivå. Under 2021 uppgick arbetslösheten hos personer som saknar en eftergymnasial utbildning till drygt 31 procent. Bland personer med eftergymnasial utbildning var motsvarande siffra ca 5%.

Allt tyder på att utbildning fortsatt blir en allt viktigare faktor som avgör hur enkelt man som arbetssökande får att hitta ett nytt jobb. Vi ser redan idag att en fullföljd gymnasieutbildning vanligtvis är ett krav, även för många av de arbeten som klassas som enklare ingångsjobb.  Allt oftare behövs också en yrkes- eller högskoleutbildning.

I Arbetsförmedlingens senaste trendspaning efter framtidsyrke toppar vårdyrken, men det gäller även poliser, systemvaruanalytiker, IT-arkitekter, mjukvaru- och systemutvecklare.

Det bedöms också finnas stora möjligheter till arbete inom yrken som kräver lägre utbildningsnivå, bland annat medicinska sekreterare, vårdadministratörer, byggnads- och ventilationsplåtslagare samt träarbetare och snickare.

– Arbetsmarknaden har återhämtat sig starkt efter pandemin och vi bedömer att det över lag finns stora möjligheter till arbete inom många yrken, men då krävs oftast en utbildning, säger Ingrid Viklund Ros, arbetsmarknadsanalytiker på Arbetsförmedlingen.