2023-07-19

Ny arbetslivsinriktad rehabiliteringstjänst i Arcus Regi

Under veckan har Arcus fått grönt ljus att dra igång den nya tjänsten Steg till arbete (STA). Tjänsten kommer erbjudas i Arcus regi på 40 orter i Sverige. Tilldelningen stärker bolagets position på marknaden betydligt då Arcus nu kommer bedriva en stor andel av marknadens arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster.

STA är en helt ny tjänst inom arbetslivsinriktad rehabilitering. Tjänstens huvudsyfte är att hjälpa arbetssökande med nedsatt arbetsförmåga, på grund av funktionsnedsättningar och/eller ohälsa, att närma sig yrkeslivet eller påbörja utbildning. Det är ett program utformat för att erbjuda individuellt anpassat stöd och hjälp för att stärka deltagarnas resurser och kompetenser inför arbetslivet eller utbildning. Tjänsten består av fyra olika delar och har ett tydligt fokus på progression.

 1. Kartläggning av behov i tjänsten:

  Genom en grundlig kartläggning analyseras varje deltagares individuella behov och utmaningar. Del ett ligger till grund för den fortsatta planeringen i tjänsten.

 2. Kartläggning av resurser och stödbehov:

  Identifiering och utvärdering av deltagarnas befintliga resurser och stödbehov för att deltagaren ska kunna återetablera sig i arbetslivet.

 3. Stärka och utveckla:

  Genom individuellt anpassade arbetsförberedande insatser stärks deltagarna ytterligare inför arbetslivet eller utbildning. Målet i denna delen är att erbjuda arbetsprövningsplatser där deltagarna får möjlighet att prova på olika arbeten och bygga upp praktisk erfarenhet.

 4. Hitta arbetsplats:

  Detta är en viktig del i tjänsten, förlagd på arbetsplatsen, med syfte att leda deltagarna mot anställning och varaktig sysselsättning.

Med STA på 40 orter blir Arcus inte bara en av de ledande aktörerna inom matchningstjänster, utan erhåller också en omfattande andel av marknadens arbetslivsinriktade rehabiliteringstjänster. Genom STA får Arcus utökat utrymme att fortsätta sitt viktiga arbete för minskad arbetslöshet och utanförskap.

I en kommentar säger Ann-Christin Bergström, tillträdande Affärsområdeschef på Arcus: ”Implementeringen kommer påbörjas så snart som möjligt efter semestrarna och vi ser fram emot en spännande höst då Arcus introducerar denna helt nya tjänst inom arbetslivsrehabilitering. Jag känner ett starkt förtroende för att vi kommer att lyckas väl i detta viktiga uppdrag, som ligger i linje med Arcus vision att minska arbetslösheten och utanförskapet”.