Omställning

Att bli uppsagd från sitt arbete upplevs ofta som tungt och jobbigt, men det kan även vara början på något nytt. Kanske leder det till att du får en tjänst som du trivs bättre med än din förra. Det kan även bli början på en resa som du länge har längtat efter att göra, nämligen starta eget. Vårt råd är att hitta en lösning så fort du känner dig redo.

Vi hjälper dig gärna med omställning och att komma igång!

För att hjälpa dig som blivit uppsagd har arbetsmarknadens parter, LO och Svenskt Näringsliv, tecknat en särskild omställningsförsäkring. Syftet med Trygghetsfonden TSL (som försäkringen heter) är att underlätta för såväl den anställde, företaget och facket när någon blir uppsagd på grund av arbetsbrist.

Omställningsförsäkringen innehåller dels ett avgångsbidrag, dels ett omställningsstöd. Stödet är ett bidrag till företag som vill ge den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist möjlighet att få jobbcoaching. Det kan vara för att lättare hitta ett nytt jobb alternativt få hjälp med att starta eget. På www.tsl.se kan du läsa om villkoren.

Omställningsförsäkringen gäller även när ett företag har gått i konkurs. Både om företaget gått i konkurs innan ansökan om omställningsstöd görs eller om företaget går i konkurs efter att ansökan gjorts.

Cloude Suliman

Kontakta Cloude Suliman
070-262 67 78
cloude.suliman@arcus.nu