Tack Arcus

Kristin

Kyrkogårdsarbetare

Kristin Holmén har varit inskriven hos Arcus i Herrljunga. Här fick hon kunskap om att skapa ett professionellt cv och personligt brev. Hon fick även vägledning i hur man ser på sig själv som en resurs då självförtroendet kan svikta då man som arbetssökande ofta sitter själv utan personligt stöd. Kristina säger att just det personliga stödet har varit en stor tillgång och hjälp när man som arbetslös ofta känner sig ensam. En annan viktig sak har varit att få träffa andra på Arcus som sitter i samma situation och då se att man inte är själv i detta. Efter tre månader som arbetssökande fick Kristina arbete på Svenska Kyrkan i Falköping.

Kristinas tips till andra som är arbetssökande:
– Var öppen för nya vägar, val av yrken eller studier då man lätt fastnar i sitt tankesätt och söker det man alltid gjort och har svårt för att se nya vägar och möjligheter i sitt yrkesliv. Ta även chansen att ta vara på den professionella hjälpen som du får på Arcus.

Visa alla tidigare deltagare
Deltagare i Krom