Tack Arcus

Karaman

Montör

Karaman Haji Karim har varit inskriven på Arcus i Jönköping och fick därigenom jobb som montör på Fläkt Woods, via Onepartner Group.
– Mest värdefullt under tiden hos Arcus var att få ta del av alla företagskontakter som jag sedan blev matchad ut mot och fick jobbet som montör. Jag fick även hjälp med att uppdatera mina ansökningshandlingar, värdefulla tips och råd kring jobbsökarstrategier och intervjuträning, säger Karaman.

Visa alla tidigare deltagare
Deltagare i Krom