Your address will show here +12 34 56 78
 
 
 
Stöd & matchning

Vi är en av landets största aktörer inom Stöd och matchning

Arcus arbetar sedan 20 år tillbaka för att utbilda, inspirera, motivera och vägleda arbetssökande ut i arbetslivet. Vi är en pålitlig och trygg väg till sysselsättning för människor som av olika anledningar står utanför arbetsmarknaden. Vi erbjuder förberedande utbildningar, motivationsskapande aktiviteter och individuell vägledning. Våra deltagare får rätt förutsättningar för att etablera sig i samhället och på arbetsmarknaden och därmed skapa sig en stabil tillvaro.

Att arbeta för ökad sysselsättning och integration är ett av Sveriges viktigaste uppdrag. Vi är stolta över att skapa stor nytta både för den enskilda människan och för vårt samhälle. Att se individer växa är en av våra största drivkrafter. Det ger oss motivation och inspiration att fortsätta hjälpa människor nå sina drömmar.

I tjänsten Stöd och matchning hjälper vi dig att hitta ett jobb eller en utbildning som matchar dina tidigare erfarenheter, förutsättningar och behov. Du får personligt stöd av en erfaren handledare som har ett stort och brett kontaktnät. Tillsammans med studie- och yrkesvägledaren tar ni fram en plan för hur du ska hitta ett passande jobb eller lämplig utbildning.

Arcus är en av landets största aktörer inom Stöd och matchning. Vår målsättning är att alltid överträffa våra kunders förväntningar och vara den aktör som lyckas få ut flest deltagare i jobb eller utbildning!

Det här ingår i vårt erbjudande
• Stöd och vägledning för att hitta och söka jobb
• Tillgång till alla våra företagskontakter
• Hjälp med att skriva ett bra CV
• Träning inför arbetsintervju
• Dataundervisning
• Studievägledning
• Svenskundervisning

Stöd och matchning – så funkar det Det är Arbetsförmedlingen som avgör om du har rätt till stöd och matchning samt vilken nivå av tjänsten du behöver. Hör efter med din arbetsförmedlare om du har rätt till tjänsten!