Your address will show here +12 34 56 78
 
 
 
Vård & omsorg

Omsorg med fokus på hög kvalitet och omtänksamhet

Vad är HVB?
Hem för vård eller boende, HVB, är en verksamhet som bedriver behandling alternativt är inriktad på omvårdnad, stöd eller fostran. HVB riktar sig till barn, ungdomar, vuxna eller familjer med någon form av behov inom socialtjänstens ansvarsområde. En annan målgrupp är ensamkommande barn som antingen söker asyl eller har fått permanent uppehållstillstånd i Sverige.

För vem?
För att hamna på ett HVB ska man vara i stort behov av att behandlas och vårdas utanför hemmets väggar. Verksamheten ska anpassas efter individens behov och förutsättningar. Vistelsen, som sker under en begränsad tid, ska utformas så att den känns meningsfull.

En trygg vardag
Vi driver idag HVB för ensamkommande flyktingbarn i åldrarna 13-18 år på ett flertal platser i landet. Där får de stöd och hjälp av välutbildad och erfaren personal som är på plats dygnet runt. Fokus ligger på att skapa en trygg och strukturerad vardag där individuella behov och förutsättningar ligger till grund för individens utveckling. Vår målsättning är att medverka till ett bra mottagande samt erbjuda boenden där barnen upplever trygghet, tillit och en meningsfull vardag. Utöver att tillgodose barnens grundläggande psykiska och fysiska behov ska verksamheten skapa förutsättningar för en bra start på vuxenlivet.

Stöd, hjälp och omtanke
Vi ger stöd oavsett utgången av asylprocessen. Arbetet sker i samverkan med socialsekreterare, gode män, hälsovård, föreningsliv och skola. När barnen och ungdomarna kommit till Sverige efter en lång och krokig resa, då de ofta har förlorat all kontakt med sina anhöriga, så finns vi där för dem. Vi har lång erfarenhet av vad en sådan resa kan innebära och kan därför såväl möta som stötta dem utifrån deras behov.

Utgår från FN:s barnkonvention
Arcus verksamheter för ensamkommande barn tar sin utgångspunkt i FN:s barnkonvention och vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt i arbetet med våra barn och ungdomar.

Vi bryr oss, på riktigt!